[سلام اینجانب تشکر فراوان از مدیران ل جی برای مدیریت صحیح ودقیق از کارکنان ومحصولات سپاس گذاریم